Pohyb pre naplnenie potenciálu

12.06.2020

Každý počul otrepanú frázu o tom, ako je pohyb dôležitý. Učitelia, rodičia, tréneri, tí všetci, často prizvukujú ako dôležitá je telesná výchova. Ideál kalokagatie, teda harmónie ducha a tela je známy už od staroveku. A ako s týmto poznaním naložilo ľudstvo? 

Na úkor telesnej výchovy pribúdajú iné predmety. Sedavý životný štýl sa stáva dominantným. Obezita u detí je rekordne vysoká a pohybová kultúra mládeže je na míle vzdialená. Všeobecne rozšírený je obraz, že deti s nadváhou sú typický "bifľoši" a naopak, že športovo založené deti, sú lajdáci a horšie sa učia. 

"Na to, aby ľudia dosiahli svoj potenciál, potrebujú pohyb." 

Catherine Davis

Aké poznatky sa teda skrývajú za týmto výrokom? 

Dôkaz o vplyve cvičenia na deti a ich schopnosť čítať, písať a počítať nám poskytlo malé Švédske mestečko Bunkeflo. Dve triedy prvého stupňa základnej školy sa zúčastnili štúdie, ktorej súčasťou bola telesná výchova 5 dní v týždni. Kontrolná skupina bola trieda s dvomi hodinami v týždni. Boli to deti z rovnakého okolia, preberali rovnaké učivo. Žiaci so zvýšeným počtom telesnej, si vylepšili známky zo všetkých predmetov, vrátane telesnej výchovy, čo nie je až tak prekvapujúce, oproti kontrolnej skupine. :) Mnohí ukončili deviaty ročník s vyznamenaním. Iste, že jedna malá trieda nie je dostatočnou vzorkou na potvrdenie hypotézy. Podobných štúdií, je naštastie mnoho. Napr. jedna z Nebrasky v USA, ktorá preukázala na vzorke 12 000 žiakov, že žiaci s lepšou kondíciou mali lepšie výsledky z matematiky a anglického jazyka v porovnaní s deťmi s horšou kondíciou. Nadváha sa teda vôbec neprejavila ako výhodou pri testoch.  

Ako je to možné?

MR vyšetrenie u 10 ročných detí ukázalo, že deti s lepšou kondíciou mali väčší hipokampus, ktorý je jednou z dôležitých častí mozgu. Táto skupina detí mala zároveň aj lepšie výsledky pamäťových testov. 

Prepojenie fyzickej a psychickej aktivity je ľudom odpradávna dané a ani v dnešnej dobe tomu nie je inak. Učme teda mládež športovať a sami buďme príkladom. Dostatok pohybu prospieva nie len zdraviu, ale aj našej psychike a mentálnym schopnostiam. Bez pohybu je totiž nemožné dosiahnúť svoj maximálny mentálny či fyzický potenciál.


Zdroj: Anders Hansen: Dobehni svoj mozog (2019).