Kognitívne schopnosti v športe. Úvod do problematiky.

19.06.2020

Pojem kognitívne schopnosti je v súčasnosti veľkým fenoménom. Vymedzenie tohto pojmu nie je jednoduché, pretože takmer všetky činnosti, ktoré človek vykonáva po zobudení sú prejavom vyhodnotenia stimulu. Zobudí Ťa budík. Je čas vstávať alebo budík deaktivuješ a spíš ďalej, pretože si uvedomíš, že je sobota ráno? Vyhodnocuješ stimul. Na semafóre blikne oranžová. Spomalíš, či dupneš na plyn? Vyhodnocuješ stimul. V práci ťa nahnevá šéf. Ako vyhodnotíš tento stimul? S takýmito príkladmi môžeme pokračovať, až kým nezaľahneš večer do postele a nezaspíš.

Kognitívnym schopnostiam v športe rozumieme ako reakčným a rozhodovacím procesom športovca. 

Zatiaľ čo šprintér, reaguje na veľmi jednoduchý stimul, veľmi jednoduchou reakciou, v športových hrách vyhodnocujeme nekonečne veľa situácií (stimulov), na ktoré existuje veľké množstvo možných reakcií. U šprintéra vieme kvalitu tejto schopnosti jednoducho zmerať reakčným časom. V hrách ale neexistuje objektívny spôsob, ako vyhodnotiť správnosť riešenia situácií. Vieme to vyhodnotiť nepriamo pomocou individuálnych herných štatistík. Z uvedeného je zrejme, že dané schopnosti výrazne ovplyvňujú športový výkon u šprintéra aj u hráča. Sme presvedčení, že u hráčov/športovcov vrcholovej úrovne je práve kvalita kognitívnych funkcií rozdielovým faktorom. Zoberme si za príklad niektorú z amerických super-líg (NHL, NBA, NFL). Hrajú v nich tí najlepší z najlepších a predsa aj medzi nimi sa nájdu tí lepší. Určite budú vynikajúco kondične pripravení, no rozdiel bude v ich vnímaní hry. V schopnosti vyhodnocovať stimuly a správne sa rozhodovať. Anticipovať priebeh. Sú takpovediac o krok vpred. 

Kognitívne schopnosti sa priamo viažu na zmyslové schopnosti. Napr. zrakové kognitívne schopnosti: periférne videnie, orientácia v priestore. Sluchové kognitívne schopnosti: orientácia v priestore podľa sluchu, reakcia na výstrel, atď. Podľa potreby športovca potom vieme škálovať tréning presne na mieru jeho potrebám. 

Čoskoro sa budeme tejto tématike hlbšie venovať, a prinesieme komplexné tréningové know-how týkajúce sa rozvoja kognitívnych schopností v športe. Ak Ťa táto téma zaujala, tak rozhodne nás naďalej sleduj.